NICO BULDER STICHTING

(N.J.B. Bulder 29.10.1898 - 30.01.1964)

 

Historisch Overzicht:

1993

juli

08.00 uur bijeenkomst met ontbijt op de kamer van de gemeentesecretaris Rob Engelsman in het Gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer.

HS heeft geen typische kunst/cultuur grootheden. Er resteert één naam met artistieke kwaliteiten: Nicolaas Johannes Bernardus Bulder (29.10.1898 – 30.01.1964).

Om het weinige dat HS verenigd in deze persoon op dat gebied heeft, wordt besloten om zijn werken voor HS te behouden.

Op deze morgen wordt een Voorbereidingscommissie opgericht bestaande uit:

Eef van Ringh, Bé Noorman , Rob Hagenaars, Rolf Domenie en Rob Engelsman.

 

11 september

Open Monumenten Dag in de Koepelkerk. Er worden werken van Bulder tentoongesteld.

 

20 december

Oprichting Nico Bulder Stichting ten kantore van notaris G. Veldkamp door de heren

E.J. van Ringh, R.A. Engelsman, R. Domenie en mevrouw A.M. Bulder.

Doelstelling: verzamelen, conserveren, exposeren van en publiceren over de werken van Bulder.

 

In de loop van het jaar is een bouwkundig onderzoek gedaan naar het pand Hoofdstraat 165,

waar Bulder woonde en werkte samen met zijn nicht mevrouw G.A. Bulder, die na het overlijden van haar oom Nico daar alleen is blijven wonen. Wellicht in te richten als museum, depot, vergaderruimte, atelier, e.d.

 

1994

Bij gebrek aan een eigen depot kon voor de opslag van de werken gebruik gemaakt worden van de kluis van het gemeentelijke archief.


6 januari

Mevrouw Geziena Anna Bulder (tante Sien, ongehuwd en nicht van haar eveneens ongehuwde oom Nico) schenkt haar erfenis van oom Nico aan de stichting (waarin veel nog in het pand aanwezige werken).


15 juni

Expositie in de galerie Arti Coll in Meerwijck. Geopend door de burgemeester J.L.D. van der Linde.


11 t /m 18 december

Expositie in Huize Lemferdinge te Paterswolde via mevrouw T. Domenie, bestuurslid van de Stichting Lemferdinge, getiteld “Snijden in hout”.

Geopend op 10 december door Evert Musch (16.3.1918 - 5.12.2007) kunstschilder en oud docent Academie Minerva en destijds leraar van Hendrik Veenhof.

Lezing door de heer Hendrik Veenhof en een schenking door de heer mr. Frits Hamminga.

 

1995

28 april – 31 mei

Expositie in het Gemeentehuis van HS met als titel: “Snijden in hout”.


17 juni – 31 juli

Expositie in Galerie Zinze te De Bilt getiteld: “De hernieuwde kennismaking met Nico Bulder”. De opening werd verricht door Wim Zwiers in aanwezigheid van burgemeester

Rudi Boekhoven en zijn echtgenote Toos (oud leerlinge van Bulder).

 

1996

29 maart t/m 13 juli

Expositie in het Veenkoloniaal Museum. "Exlibris en illustraties" en vrij werk.


15 april

Op deze datum overlijdt vrij onverwacht aan de Hoofdstraat 168 mevrouw G.A. Bulder (tante Sien) op 90-jarige leeftijd.

Overname en restauratie van het pand door de stichting blijkt te kostbaar.


9 november

Presentatie in de borg Welgelegen van het boek “Schoonheid in Zwart-Wit” met daarin alle 168 exlibris van Bulder. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Prof. Dr. W. Crouwel,

oud directeur van het Museum Boymans-van Beuningen en leerling van Bulder.

 

Gemeente HS laat een speld als relatiegeschenk maken van het door Bulder ontworpen kunstwerk “De Boeg” aan de Meint Veningastraat.

 

De bekende houtgraveur Pam G. Rueter (1906 – 1998) uit Amsterdam ontwerpt een exlibris voor de stichting.

 

1997

Er verschijnen artikelen in de tijdschriften “Toal en Taiken” en “Exlibris” .


12 en 13 april

Mevrouw R. Kroon en de heer R. Glaser exposeren werken van Bulder in de historische drukkerij van Maastricht.

 

1998

10 oktober t/m 28 februari 1999 Het Veenkoloniaal Museum te Veendam

en

10 oktober t/m 31 december 1998 Fraeylemaborg te Slochteren

Dubbeltentoonstelling “Nico Bulder 1898 – 1998” bij zijn honderdste geboortejaar in samenwerking met de genoemde musea.

Wedstrijd voor de jeugd “Maak je eigen exlibris”.


1 november

De Nico Bulder Stichting en de Stichting Het Veenkoloniaal Museum ondertekenen een overeenkomst van bewaring waardoor de gehele Bulder collectie wordt ondergebracht in het VM (in afwachting van het ter beschikbaar komen van een geschikte locatie in Bulder’s geboorteplaats Hoogezand).

 

1999

30 januari

Op de 35-ste sterfdag van Bulder werd door wethouder Laning de Nico Bulder Kamer in het gemeentehuis HS in gebruik gesteld.

De dames van het bestuur krijgen als eerste in de gemeente de speld van de gemeente HS,

(relatiegeschenk) gemaakt naar het kunstwerk "de Boeg", ontworpen door Bulder.

 

De gemeente geeft ruime steun aan de stichting. Zij biedt gastvrijheid, depotruimte, financiële en administratieve ondersteuning en een levendige belangstelling voor haar activiteiten.

 

2000

Geen bijzonderheden.

 

2001

Geen bijzonderheden

 

2002

herfst

Bescheiden expositie in Mildam bij Heerenveen.

 

2003

8 maart t/m 1 juni

Tentoonstelling “Bulder Opnieuw” in het Grafisch Museum te Groningen en uitgave van

het boekje “Bulder Opnieuw”. Vormgeving, zet- en drukwerk werden verzorgd door het

Grafisch Museum.

 

2004

De nieuwjaarswens voor 2005 met attentie voor onze donateurs bestond dit maal uit de wenskaart voor 2005 van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan (1930 – 2005) . De kaart vertoont een aquarel van Bulder, voorstellende coasters in aanbouw. De aquarel komt uit de eigen collectie van het museum..

 

2005

Door toezending van de Nieuwsbrief van het Museaal Centrum te Sappemeer (december 2005, nummer 1) attenderen wij onze donateurs en andere belangstellenden op dit unieke initiatief. De plannen omvatten de “Oude Rijks HBS” (Aletta Jacobs school) , Koepelkerk, Historische Scheepswerf en omliggende terreinen en gebouwen. De NBS zal daar een eigen permanente tentoonstellingsruimte krijgen alsmede een depot voor opslag van de collectie.

 

2006

Plannen voor het Museaal Centrum zijn nog niet rond.


13 mei t/m 15 juli

Internationale Grafiek Manifestatie in Hoogezand-Sappemeer en Groningen met exposities op diverse plaatsen zoals Galerie Werfkade, Hotel Faber, Oude RHBS, Winkelcentrum De Hooge Meeren, Borg Welgelegen, Grafisch Museum (Gr), e.a.

De NBS heeft gedurende 14 dagen een kleine selectie grafiek in de borg tentoongesteld.

 

2007

In de loop van het jaar heeft het bestuur overleg met de heren Visser en Mintjes inzake de oprichting van een Museaal Centrum, waarin ook de stichting een vaste plek zal krijgen, naast de Aletta Jacobs Stichting en de Historische Vereniging.

 

2008

Geen bijzonderheden

 

2009

Het opzetten van een gezamenlijk project met het dr. Aletta Jacobs College (sinds 1 januari 2010 officieel erkend als CultuurProfielSchool en lid van de Vereniging van CultuurprofielScholen) getiteld: “Antwoord aan Nico Bulder”. De leerlingen geven een eigentijds antwoord aan de kunstenaar met zijn werken als inspiratiebron.

Er is een verjaardagskalender geproduceerd door Drukkerij Comprint B.V. waarin de twaalf mooiste resultaten van de leerlingen staan afgedrukt naast het werk van Bulder dat hiervoor als inspiratie heeft gediend.

De opbrengst van de kalender laten de leerlingen ten goede komen aan het door hen uitgekozen project: “Sathiko Sath”, een studiefonds voor kinderen in Nepal.

 

2010

In 2010 (29 januari tot en met 28 februari) heeft een expositie in de Koepelkerk de werken van de leerlingen getoond naast het werk van Nico Bulder samengebracht in de verjaarskalender.

Een gelijknamige expositie heeft in het Veenkoloniaal Museum te Veendam plaatsgevonden van 26 september t/m 31 oktober, aangevuld met werken van Nico Bulder uit de eigen collectie. De opening aldaar werd verricht door de wethouders van cultuur van de gemeenten Veendam, Stadskanaal en Hoogezand-Sappemeer (mevrouw Oetra Gopal).

 

2011 - 2014

Geen bijzonderheden

 

2015

Een van de doelstellingen van de Nico Bulder Stichting: "Het leven en werk van de Hoogezandster kunstenaar Nico Bulder bewaren en bekend maken bij een zo breed mogelijk publiek...", krijgt vorm door de oprichting van een online museum. Dit online museum bevat een gestaag groeiend overzicht van het werk van Nico Bulder met daar omheen een schat aan informatie. Zie www.nicobulderart.com.