ANBI Nico Bulder Stichting

De Nico Bulder Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41015315. 
RSIN 8023.70.093

Het bestuur wordt gevormd door onbetaalde vrijwilligers.

Doel
1. Het doel van de Nico Bulder Stichting is het werk en het leven van de Hoogezandster kunstenaar Nico Bulder onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het opzetten van het Bureau Erfgoedpartners ter onderbrenging van de administraties en activiteiten van zowel de stichting als van het Museumhuis en Molenhuis, alsmede van mogelijke andere organisaties die in de toekomst zouden wensen aan te sluiten bij de stichting;
b. het bieden van een neutraal platform voor organisaties die zich verdienstelijk maken op het gebied van behoud en beheer van cultureel erfgoed of bij het presenteren en voor het publiek ontsluiten van cultureel erfgoed;
c. het initiëren van samenwerkingsprojecten en publieksevenementen;
d. het ondersteunen van organisaties genoemd in artikel 2b;
e. het adviseren van culturele instellingen, fondsen en overheden;
f. het vervaardigen van publieksinformatie wat betreft cultureel erfgoed;
g. het aanwenden van alle verdere wettige middelen, die het doel van de stichting bevorderen of kunnen bevorderen.